chirurgická léčba

Chirurgická léčba je léčba prostřednictvím operačního zákroku. „Klasickým“ typem operačního zákoku je otevřená operace. Čím dál častěji se však uplatňují miniinvazivní a mikroinvazivní operace.

Opakem chirurgické léčby je konzervativní léčba.

Viz také chirurgie.