radioterapie

Radioterapie je léčebná metoda, která spočívá v ozařování nemocné tkáně vysokoenergetickými paprsky, které ji zničí. Nejčastěji se používá při protinádorové léčbě, ať jako léčba samostatná nebo v kombinaci s dalšími metodami protinádorové léčby. Ozářením lze u některých nádorů docílit jejich odstranění nebo zmenšení, prodloužení života, případně dosáhnout alespoň odstranění nebo zmírnění příznaků. Méně často radioterapie používá u některých bolestivých nenádorových stavů. Radioterapie může mít časné i pozdní vedlejší účinky. Radioterapie se dále dělí na brachyterapii, zevní radioterapii a systémovou radioterapii.

Odvozené přídavné jméno je radioterapeutický.

Viz také terapie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz radioterapie, radioterapeutický apod..

Související příspěvky: