kryoterapie

Kryoterapie doslova znamená „léčba mrazem“. V souvislosti s lékařstvím může mít dva různé významy:

  1. V dermatologii a v onkologii se jedná o zákrok, který se používá ke zmrazení a zničení abnormální tkáně. Za tímto účelem se využívá extrémně chladná kapalina (kapalný dusík, kapalný oxid dusný) nebo plyn (stlačený argon), případně nástroj zvaný kryosonda. Kryoterapii v tomto smyslu lze použít k léčbě bradavic (včetně genitálních bradavic), některých typů zhoubných nádorů a některých prekancerózních stavů.
  2. Ve fyzioterapii se jedná o působení teplot pod bodem mrazu (tzn. nižších než 0 °C), často i extrémních (pod −100 °C), na celé lidské tělo. Toho lze dosáhnout ve speciální kryokomoře, kdy člověk je vystaven mrazivému suchému vzduchu, nejčastěji po dobu 2 až 4 minut.

Viz také kryo-, terapie.