purinové sloučeniny

Purinové sloučeniny nebo jen zkráceně puriny jsou látky, jejichž chemická struktura obsahuje dva charakteristické „kruhy“ tvořené atomy uhlíku a dusíku. Řadí se mezi ně nejen purinové nukleotidy, ale i některé další látky, jako je např. kofein či kyselina močová.

purinové sloučeniny (puriny)

Obrázek: Příklady purinových sloučenin. (Zdroj: Charlesy, Public domain, via Wikimedia Commons)

Puriny se ve zvýšené míře nacházejí v některých potravinách, zvláště pak v mase a masných výrobcích. V těle se rozkládají za vzniku kyseliny močové, která je vylučována močí. Vysoká hladina kyseliny močové v těle může způsobit dnu.