postpoliomyelitický syndrom

Postpoliomyelitický syndrom neboli PPS (zkratka pochází z anglického názvu post-polio syndrome) je stav, který postihuje některé bývalé pacienty, kteří prodělali přenosnou dětskou obrnu (poliomyelitidu), a to mnoho let po uzdravení z prvního útoku polioviru. PPS je charakterizován dalším oslabením svalů, které byly předtím postiženy infekcí. PPS není nakažlivý. Mezi jeho nejčastější příznaky patří pomalu postupující (progredující) svalová slabost, únava (celková i svalová), zmenšení velikosti svalů (svalová atrofie), částečná nebo úplná ztráta funkce postiženého svalu, bolest způsobená zhoršováním stavu kloubů a narůstající deformace kostry, jako je například vychýlení páteře do strany (skolióza). Závažnost příznaků může být různá (mírné, středně závažné, závažné). PPS jen zřídkakdy ohrožuje život, ale příznaky mohou významně narušit schopnost člověka samostatně fungovat.

Viz také post-, poliomyelitida, syndrom.