progrese

Progrese je odborný výraz pro „postup“. V souvislosti s lékařstvím se používá většinou pro „progresi“ nějakého onemocnění, tedy jeho zhoršování (např. progrese zhoubného nádoru), rozvoj komplikací apod.

Odvozené přídavné jméno je progresivní.

Viz také progresivní onemocnění.

Vyhledat „progrese“ na NZIP