progrese

Progrese je odborný výraz pro „postup“. V souvislosti s lékařstvím se používá většinou pro „progresi“ nějakého onemocnění, tedy jeho zhoršování (např. progrese zhoubného nádoru), rozvoj komplikací apod.

Viz také progresivní onemocnění.

Vyhledat „progrese“ na NZIP