deformace

Deformace je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „změna tvaru“. Deformace většinou nastává působením nějaké vnější síly a může být buď vratná (například měkká a pružná část těla – třeba kůže – se po krátkém působení vnější síly vrátí do své původní podoby) nebo nevratná (např. při prudkém nárazu se kost může zlomit).

Odvozené sloveso je deformovat.

Viz také deformita, malformace.