fekálně-orální přenos

Fekálně-orální přenos je jednou z možností přímého přenosu infekce. Při tomto způsobu přenosu infekce se infekční agens, které jsou přítomny v nepatrných částicích stolice, dostávají z infikovaného člověka do úst nového hostitele. Mezi hlavní příčiny fekálně-orálního přenosu onemocnění patří nedostatečná hygiena (například vyprazdňování stolice poblíž zdroje pitné vody) a špatné hygienické návyky. Mezi nemoci způsobené fekálně-orálním přenosem se řadí břišní tyfus, cholera, přenosná dětská obrna (poliomyelitida), virová hepatitida a mnoho dalších infekčních onemocnění – zvláště pak těch, které způsobují průjem.

Viz také fekální, orální, přímý přenos, přenos infekce.