fekální

Fekální znamená „týkající se stolice“. Například fekálně-orální přenos je přenos infekce prostřednictvím stolice infikovaného jedince do úst nového hostitele apod.