divertikl

Divertikl znamená „vychlípenina“ nebo „výchlipka“. Jedná se o vychlípení stěny nějakého dutého orgánu. Tento pojem se používá ve dvou různých souvislostech:

  1. Normální (fyziologický) stav: V průběhu prenatálního vývoje se divertikly v těle plodu vyskytují jako normální vývojová fáze různých orgánů.
  2. Abnormální (patologický) stav: Po narození jsou divertikly odchylkami od normálního stavu těla. Tyto divertikly vznikají nadměrným a dlouhodobým tlakem či tahem v příslušném orgánu. Jejich ošetření či léčba jsou však obvykle nutné pouze v případě zdravotních potíží nebo nepříjemných pocitů.

Divertikly v patologickém slova smyslu se nejčastěji vyskytují v tlustém střevě, ale mohou se vyskytovat prakticky ve všech ostatních oblastech trávicího traktu mezi hltanem a konečníkem. V močovém systému mohou být postiženy močovody, močový měchýř nebo močová trubice.

Viz také divertikulitida, divertikulóza.