hltan

Hltan neboli farynx (lat. pharynx) je část hrdla, která se nachází za ústní dutinou a nosní dutinou, a zároveň nad jícnem a průdušnicí. Skrze hltan prochází potrava do jícnu, resp. vzduch do hrtanu. Během polykání se přes hrtan překlopí hrtanová příklopka, která zablokuje průchod do průdušnice – a potrava se díky tomu nemůže dostat do dolních dýchacích cest. Hltan je kromě toho důležitou součástí hlasového ústrojí. Hltan se dělí na tři části:

Obrázek: Umístění hltanu a některých okolních struktur – schematický nákres. Z anatomického hlediska se hltan dělí na tři části: nosní část hltanu se nazývá nosohltan neboli nazofarynx (popisek zvýrazněn zeleně), ústní část hltanu se nazývá orofarynx (popisek zvýrazněn modře), a hrtanová část hltanu se nazývá laryngofarynx neboli hypofarynx (popisek zvýrazněn oranžově). (Zdroj: Blausen.com staff (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29294598)

Viz také trávicí trakt, hrtan (lat. larynx) a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz hltan, resp. farynx, faryngeální apod.

Související příspěvky: