divertikulóza

Divertikulóza znamená „výskyt velkého množství divertiklů“. Tento pojem lze použít:

  1. v širším slova smyslu – divertikly se vyskytují v nějakém konkrétním orgánu,
  2. v užším slova smyslu – divertikly se vyskytují v tlustém střevě.

Divertikulóza ve smyslu „divertikly v tlustém střevě“ se vyskytuje poměrně často, avšak většina pacientů je zcela bez příznaků. Divertikulóza je často zjištěna náhodně při screeningové kolonoskopii. Pokud divertikulóza nezpůsobuje žádné příznaky, není nutná žádná léčba. Doporučuje se přechod na stravu s vyšším obsahem vlákniny. Pokud se však objeví komplikace, jako je zánět (divertikulitida) nebo krvácení, je nutná léčba.

Viz také divertikl.