dihydrotestosteron

Dihydrotestosteron neboli DHT (zkratka pochází z anglického názvu dihydrotestosterone) je pohlavní hormon se silnými androgenními vlastnostmi. Tento důležitý hormon hraje významnou roli v pubertě, neboť se podílí na rozvoji mužských sekundárních pohlavních znaků.

Dihydrotestosteron vzniká metabolickou přeměnou testosteronu. Téměř 10 % testosteronu, který se denně vytvoří v mužském či ženském organismu, se přemění na dihydrotestosteron, a to zejména ve varlatech a prostatě (u mužů), ve vaječnících (u žen), ale i v kůži a některých dalších částech těla. Před pubertou je však hladina dihydrotestosteronu mnohem nižší a předpokládá se, že zvýšená produkce DHT může být zodpovědná za začátek puberty u chlapců, což způsobuje vývoj mužských pohlavních orgánů (konkrétně penisu, varlat a šourku) a růst pubického ochlupení. DHT rovněž přispívá k růstu prostaty a předpokládá se, že v kombinaci s testosteronem způsobuje projevy mužského sexuálního chování. Dihydrotestosteron je mnohonásobně silnější androgen než testosteron – a mnoho účinků, které má testosteron v těle, se projeví až po jeho přeměně na dihydrotestosteron.

Viz také mužské pohlavní hormony, testosteron.