pohlavní orgány

Pohlavní orgány neboli genitálie jsou části těla, které se podílejí na rozmnožování (reprodukci). Pohlavní orgány dohromady tvoří reprodukční systém. Z anatomického hlediska se pohlavní orgány člení na čtyři hlavní skupiny (kurzívou jsou v závorkách uvedeny latinské názvy), které jsou uvedeny v tabulce níže:

  • ženské zevní pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa),
  • mužské zevní pohlavní orgány (organa genitalia masculina externa),
  • ženské vnitřní pohlavní orgány (organa genitalia feminina interna),
  • mužské vnitřní pohlavní orgány (organa genitalia masculina interna).
  ženské mužské
zevní (vše společně označováno jako vulva)
vnitřní

Viz také orgán, ženské pohlavní orgány, mužské pohlavní orgány, zevní pohlavní orgány, vnitřní pohlavní orgány.