punkční biopsie

Punkční biopsie neboli CNB (zkratka pochází z anglického názvu core needle biopsy) je odběr vzorku tkáně širokou jehlou k vyšetření pod mikroskopem. Při podezření na zhoubný nádor je tento typ biopsie se často upřednostňován, protože je při něm odeberáno větší množství tkáně než při aspirační biopsii tenkou jehlou, ale přitom nevyžaduje operaci (viz otevřená biopsie). Při punkční biopsii lékař pomocí duté jehly odebere kousky tkáně z oblasti, která je předmětem jeho zájmu, například:

Terminologická poznámka: Punkční biopsie je v češtině někdy též označována jako core-cut biopsie, používá se pak zkratka CCB.

Viz také punkce, biopsie, aspirační biopsie tenkou jehlou.