otevřená biopsie

Otevřená biopsie je chirurgický zákrok, který se využívá v případech, kdy je potřeba odebrat větší množství tkáně, než umožňují minimálně invazivní bioptické metody (jako je zejména punkční biopsie nebo vakuová biopsie). Otevřená biopsie se provádí buď v lokální nebo celkové anestezii.

Viz také biopsie.