biopsie

Biopsie znamená odebrání malého kousku tkáně z pacientova těla a následné prozkoumání této tkáně v laboratoři za účelem diagnostiky nějakého onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je bioptický.