biopsie

Biopsie je odběr buněk nebo tkání z pacientova těla za účelem následného prozkoumání v laboratoři (kvůli diagnostice nějakého onemocnění, nejčastěji nádorového). Odebraný vzorek v laboratoři vyšetří patolog. Existuje mnoho různých typů biopsií.

Odvozené přídavné jméno je bioptický.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz biopsie.