pozitivní nález

Pozitivní nález je výsledek vyšetření, který ukazuje, že onemocnění, stav či marker, který má toto vyšetření zjistit, jsou přítomny (resp. jsou přítomny v abnormálně vysokém množství, zjišťuje-li se hladina konkrétního markeru). Příklady:

K ujištění, že pozitivní nález byl stanoven správně, může být někdy zapotřebí provést další vyšetření.

Viz také negativní nález, správně pozitivní nález, správně negativní nález, falešně pozitivní nález, falešně negativní nález.