halucinace

Halucinace jsou smyslové prožitky, které se člověku zdají být reálné, ale ve skutečnosti jsou pouze výtvorem jeho mysli. Halucinace mohou ovlivňovat všechny smysly (tzn. zrak, sluch, čich, hmat i chuť). Halucinující člověk tak například slyší hlas, který nikdo jiný v místnosti neslyší, nebo vidí něco, co ostatní nevidí.

Halucinace mohou být způsobeny duševním onemocněním, vedlejšími účinky léků, nebo i některými tělesnými onemocněními, jako je například epilepsie či alkoholismus.

V závislosti na příčině halucinací je vhodné, aby člověk navštívil psychiatra, neurologa nebo praktického lékaře.