praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé (PLD) je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného praktického lékařství, který se specializuje na poskytování léčebně preventivní péče dospělým, tzn. osobám od dovršeného 18. roku věku. Pro přechod od praktického lékaře pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena věková hranice, většinou však k přeregistraci dochází ve věku kolem 18 let.

Viz také všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost.