praktický lékař pro dospělé

Praktický lékař pro dospělé (PLD) neboli všeobecný praktický lékař (VPL) je lékař primární péče, který se specializuje na poskytování léčebně preventivní péče dospělým, tzn. osobám od dovršeného 18. roku věku. Pro přechod od praktického lékaře pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena věková hranice, většinou však k přeregistraci dochází ve věku kolem 18 let.

Všeobecný praktický lékař má specifické kompetence, které zahrnují zejména: vedení prvního kontaktu s pacientem, klinické rozhodování o diagnostickém a léčebném postupu, zprostředkování specializované péče, ochrana pacienta před zbytečným vyšetřováním a léčením a koordinace péče o chronické pacienty. Pacienta vnímá komplexně; jeho přístup zahrnuje biologické, psychologické, sociální i spirituální aspekty a v komunikaci je zaměřený na pacienta.

Postavení a role praktického lékaře v systému péče o zdraví se v Evropě různí. V některých zemích (např. Velká Británie, Irsko, Holandsko, Skandinávie) je lékařem rodinným a jeho péče zahrnuje nad rámec kompetencí našeho VPL péči o dětskou populaci, ambulantní gynekologii a poskytování antikoncepce.

Viz také praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost.

Vyhledat „praktický lékař pro dospělé“ na NZIP