psychiatrie

Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou duševních onemocnění.

Odvozené přídavné jméno je psychiatrický, lékař specializující se na psychiatrii se nazývá psychiatr.

Psychiatr je absolvent lékařské fakulty (má titul MUDr.), jedná se o lékařskou specializaci. Psychiatr může předepisovat léky, tzv. psychofarmaka. Může provádět i psychoterapii, pokud je zároveň absolventem psychoterapeutického výcviku. Psychiatr primárně diagnostikuje duševní onemocnění a předepisuje farmakoterapii, tedy léky na léčbu a mírnění příznaků spojených s duševním onemocněním. Rovněž doporučuje individuální psychoterapii, v závažných stavech i hospitalizaci.

Viz také psychologie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz psychiatrie, psychiatrický apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Duševní onemocnění