chemoprofylaxe

Chemoprofylaxe neboli chemoprevence znamená podávání léků za účelem prevence vzniku nějakého onemocnění nebo infekce. Například pacientům s poruchami funkce imunitního systému mohou být podávána antibiotika za účelem prevence bakteriálních infekcí. Antibiotika mohou být za jistých okolností podávána i zdravým jedincům (např. s cílem omezit šíření epidemie), nebo pacientům, kteří trpí na opakované infekce (např. infekce močových cest), aby se zabránilo recidiva.

Pojem „chemoprofylaxe“ se nejčastěji používá v souvislosti s infekčními onemocněními, avšak není na ně omezen: chemoprofylaxí může být i podávání heparinu k prevenci hluboké žilní trombózy u hospitalizovaných pacientů, případně podávání některých (přírodních či syntetických) látek za účelem prevence vzniku zhoubného nádoru.

Viz také prevence, profylaxe.