profylaxe

Profylaxe neboli profylaktické opatření znamená ochranu před konkrétní nemocí či jiným patologickým stavem, který by se u daného jedince mohl za jistých okolností rozvinout. Za účelem profylaxe se nejčastěji používají některé léky nebo i jednodušší chemické látky (např. fluoridové tablety jako profylaxe zubního kazu); speciálním druhem profylaxe je očkování.

Odvozené přídavné jméno je profylaktický.

Viz také chemoprofylaxe, tromboprofylaxe.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Očkování (vakcinace)