Reyeův syndrom

Reyeův syndrom je rychle se zhoršující encefalopatie. Mezi možné příznaky se řadí zvracení, změny osobnosti, zmatenost, záchvaty a ztráta vědomí. Postiženému mohou začít selhávat játra. Úmrtnost se pohybuje mezi 20 % a 40 % – a přibližně u třetiny přeživších je následně diagnostikováno závažné poškození mozku.

Příčina Reyeova syndromu není známa. Reyeův syndrom se obvykle objeví krátce po zotavení z virové infekce, jako jsou chřipka nebo plané neštovice. U dětí je přibližně 90 % případů spojeno s užíváním kyseliny acetylsalicylové (Aspirinu, Acylpyrinu apod.). Rizikovým faktorem jsou rovněž dědičné metabolické poruchy. Jedinou známou prevencí je vyvarovat se užívání kyseliny acetylsalicylové u dětí.

Viz také syndrom.