ztráta vědomí

Ztráta vědomí je okamžik, ve kterém nastává bezvědomí. Pojmy „ztráta vědomí“ a „bezvědomí“ jsou však v běžné řeči často vzájemně zaměňovány.