šlachové pochvy

Šlachová pochva (lat. vagina tendinis) je tekutinou vyplněný obal z pojivové tkáně, který obklopuje šlachu, a zajišťuje tak hladké klouzání šlachy ve tkáni. Šlachovou pochvu si můžeme velmi zjednodušeně představit jako prodloužený tíhový váček, který obaluje šlachu podobně, jako „rohlík obaluje párek pomazaný hořčicí“. Důležitou roli „hořčice“ zde ale hraje synoviální tekutina, která zajišťuje, aby šlacha uvnitř pochvy hladce klouzala. Šlachové pochvy se vyskytují všude tam, kde by šlachy jinak byly vystaveny velkému tření. Například v oblastech rukou a nohou může být svalové bříško poměrně vzdálené od úponu svalu, a šlachy jsou proto poměrně dlouhé, často i přes několik kloubů. Právě v těchto případech poskytují ochranu šlachové pochvy. Zranění nebo nadměrná zátěž obecně jakéhokoli kosterního svalu může způsobit bolestivý zánět příslušné šlachové pochvy, který pohyb tohoto svalu omezí.

Obrázek: Šlachové pochvy v pravé noze (vyznačeny modrou barvou) a retinakulum (označeno jako cruciate ligament), které přidržuje šlachy včetně šlachových pochev na svém místě. (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body: Gray’s Anatomy, Plate 441, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=561494)

Viz také šlachy, pohybový aparát.

Související příspěvky: