šlachové pochvy

Šlachová pochva (lat. vagina tendinis) je prostor podél šlachy, který je vystlán synoviální membránou. Šlachovou pochvu si můžeme velmi zjednodušeně představit jako prodloužený tíhový váček, který obaluje šlachu podobně, jako „rohlík obaluje párek pomazaný hořčicí“. Důležitou roli „hořčice“ zde ale hraje synoviální tekutina, která zajišťuje, aby šlacha uvnitř pochvy hladce klouzala. Šlachové pochvy se vyskytují pouze u šlach, které by bez nich byly vystaveny značnému tření a tím by se rychle opotřebovávaly (např. u šlach v dlaních, v chodidlech apod.).