retinakulum

Retinakulum (lat. retinaculum) je tuhý pruh vaziva, který překlenuje šlachy (například v oblasti kotníku nebo zápěstí) a pomáhá je udržet na místě. Retinakula zabraňují tomu, aby se příslušná šlacha při zátěži příliš vzdálila od kosti. Například šlachy vedoucí od spodní části holeně k prstům na noze by se bez fixace prostřednictvím širokého retinakula zvedaly při každém ohnutí nohy v kotníku.

Obrázek: Šlachové pochvy v pravé noze (vyznačeny modrou barvou) a retinakulum (označeno jako cruciate ligament), které přidržuje šlachy včetně šlachových pochev na svém místě. (Zdroj: By Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body: Gray’s Anatomy, Plate 441, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=561494)

Související příspěvky: