tíhové váčky

Tíhový váček (lat. bursa synovialis) je malý oploštělý váček vystlaný synoviální membránou a vyplněný synoviální tekutinou. Funkcí tíhového váčku je snižovat tření mezi částmi těla, které se pohybují vzájemně po sobě. Tíhové váčky se vyskytují v mnoha místech těla, kde se svaly, klouby nebo kosti vzájemně překrývají a třou se o sebe.