tíhové váčky

Tíhový váček (lat. bursa synovialis) je malý oploštělý váček vystlaný synoviální membránou a vyplněný synoviální tekutinou. Tíhové váčky mají velmi podobnou strukturu jako šlachové pochvy. Funkcí tíhového váčku je snižovat tření mezi částmi těla, které se pohybují vzájemně po sobě. Tíhové váčky se vyskytují v mnoha místech těla, kde se svaly, klouby nebo kosti vzájemně překrývají a třou se o sebe. V místě, kde by šlacha nebo sval jinak byly vystaveny zvýšenému tření o kost, vytváří tíhový váček jakýsi „polštář“ a tomuto tření předchází. Tíhové váčky se proto typicky nacházejí mezi kostmi (na jedné straně) a šlachami nebo svaly (na druhé straně).

Obrázek: Tíhové váčky jsou naplněné synoviální tekutinou a slouží k tomu, aby se předešlo tření mezi svalem nebo šlachou a kostí, která se nachází pod některou z těchto struktur. Na obrázku jsou mj. znázorněny tři hlavní tíhové váčky v kolenním kloubu (jejich popisky jsou podbarveny žlutě). V některých případech jsou uvedeny pouze latinské popisky (kurzívou), protože české názvy nejsou běžně zažité. (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, May 25, 2022, CC BY 4.0)

Viz také šlachové pochvy, pohybový aparát.

Související příspěvky: