prevalence

Prevalence označuje počet osob, které v daném časovém bodu nebo období trpí určitým onemocněním. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává jako počet osob na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel), případně jako procento osob v dané populaci.

Na rozdíl od incidence zahrnuje i osoby diagnostikované před hodnoceným obdobím a ukazuje tedy celkový počet nemocných v populaci. Tento ukazatel má význam především u chronických onemocnění (např. metabolické poruchy, nádorová onemocnění, chronická srdečně-cévní onemocnění apod.). V případě nádorových onemocnění je navíc do prevalence započítán každý žijící člověk, který se někdy s daným zhoubným nádorem léčil, přestože je aktuálně v remisi (tedy bez známek nemoci).

U akutních či jen krátce trvajících onemocnění obvykle nemá v delším časovém intervalu význam rozlišovat incidenci a prevalenci. V případě rychle se šířících infekcí, jako je třeba COVID-19, však hodnotíme např. denní nárůst nových případů (incidence) a celkový počet aktivních případů v daném dni (prevalence).

Příklad 1: V Pardubicích bylo k 13. 10. 2020 celkem 527 pacientů (aktivních případů) s onemocněním COVID-19 (prevalence). Z toho 278 pacientů bylo diagnostikováno v uplynulých 7 dnech (týdenní incidence).

Příklad 2: V roce 2016 bylo v ČR diagnostikováno 7 305 mužů se zhoubným nádorem prostaty (incidence). Celkově však na konci roku 2016 žilo 57 607 mužů, kteří měli kdykoliv v uplynulém období (tedy do roku 2016 včetně) zhoubný nádor prostaty (prevalence).

Viz také incidence.