remise

Remise je stav, kdy příznaky nebo projevy nemoci jsou potlačeny (například nejsou přítomny známky nádorového onemocnění). Remise neznamená úplné potlačení nemoci – ta se může vrátit (může dojít k tzv. relapsu). V případě nádorového onemocnění považujeme za uspokojivou a optimistickou remisi trvající 5 let.