monoklonální protilátky

Monoklonální protilátky jsou protilátky, které jsou připravovány v laboratoři a jsou odvozeny z klonování jediné bílé krvinky. Všechny protilátky připravené tímto postupem jsou proto zcela totožné.

Existuje mnoho druhů monoklonálních protilátek: každá monoklonální protilátka je vyrobena tak, že se váže pouze na jediný, zcela konkrétní antigen. Monoklonální protilátky se používají při diagnostice a léčbě mnoha různých onemocnění, včetně některých typů zhoubných nádorů, kdy mohou být použity buď samostatně, nebo k přenosu léků přímo do nádorových buněk. Monoklonální protilátky hrají významnou roli v imunoterapii.

Příkladem monoklonální protilátky je denosumab.

Viz také monoklonální, protilátky.