monoklonální protilátky

Monoklonální protilátky jsou protilátky odvozená z klonování jediné bílé krvinky. Všechny protilátky připravené tímto postupem jsou proto zcela totožné a vážou se na jediný, zcela konkrétní antigen. Monoklonální protilátky mají velký význam v imunoterapii.

Viz také monoklonální.