subkutánní imunoterapie

Subkutánní imunoterapie neboli SCIT (zkratka pochází z anglického názvu subcutaneous immunotherapy) je metoda pro léčbu alergií, kdy lékař injekčně aplikuje alergeny do nadloktí. Injekce s postupně narůstající koncentrací alergenů jsou pacientovi aplikovány každý týden. Jakmile je po několika týdnech dosaženo udržovací dávky, pacient dostává jednou měsíčně injekci s touto dávkou. Po aplikaci každé takové injekce musí pacient ještě alespoň 30 minut setrvat v čekárně lékaře, neboť při této formě léčby se může vyskytnout zesílená reakce až anafylaktický šok. Kromě toho by pacient ve dny, kdy je mu podávána subkutánní imunoterapie, neměl konzumovat alkohol a měl by se vyvarovat větší tělesné námahy.

Viz také imunoterapie, terapie.