vakcína

Vakcína neboli očkovací látka je látka, která se používá při očkování. Vakcína podaná člověku vhodnou formou (nejčastěji injekčně) vyvolá tvorbu protilátek a některé další imunitní procesy tak, aby byl očkovaný člověk do budoucna chráněn před vznikem daného onemocnění.

Viz také mRNA vakcína, hexavakcína.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Očkování (vakcinace)