specifická alergenová imunoterapie

Specifická alergenová imunoterapie (SAIT) je metoda, která se někdy používá při léčbě alergií. Spočívá v tom, že člověku trpícímu alergií jsou pod lékařským dohledem (!) podávány postupně se zvyšující dávky alergenu. Pokud je léčba úspěšná, imunitní systém se naučí tento alergen tolerovat a projevy alergie vymizí.

Terminologická poznámka: SAIT byla dříve označována jako hyposenzibilizace či desenzibilizace.

Viz také imunoterapie, terapie.