myelinová pochva

Myelinová pochva je izolační vrstva, která obklopuje nervová vlákna (axony) některých neuronů, a jejíž hlavní součástí je myelin (odtud pochází i její název). Jednotlivé úseky myelinové pochvy jsou od sebe vzájemně odděleny tzv. Ranvierovými zářezy. Každý úsek myselinové pochvy je tvořen specializovanými buňkami (tzv. Schwannovy buňky), které jsou silně oploštělé (můžeme si je představit například jako extrémně ploché „palačinky“) a kolem axonu jsou navinuty až 50×.