ženský reprodukční systém

Ženský reprodukční systém je orgánový systém, který zajišťuje rozmnožování (reprodukci) u žen. Ženský reprodukční systém je tvořen jednotlivými ženskými pohlavními orgány.

Viz také mužský reprodukční systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Onemocnění ženských pohlavních orgánů