prekancerózní léze děložního hrdla

Prekancerózní léze děložního hrdla jsou změny buněk děložního hrdla, které zvyšují pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru (rakoviny). Tyto abnormální změny ještě nejsou rakovinou. Pokud však nejsou léčeny, hrozí riziko, že se z nich časem vyvine karcinom děložního hrdla. Často trvá deset nebo i více let, než se prekancerózní léze děložního hrdla změní v karcinom děložního hrdla, ale může se to stát i za výrazně kratší dobu.

Prekancerózní léze děložního hrdla lze poměrně snadno odhalit v rámci cervikálního screeningu, resp. pravidelným docházením na gynekologické preventivní prohlídky.

Viz také prekanceróza, léze, děložní hrdlo.