neurovývojové poruchy

Neurovývojové poruchy představují skupinu poruch, které postihují vývoj nervového systému. Důsledkem jsou abnormální (nenormální) funkce mozku, které mohou ovlivňovat emoce, schopnost učení, sebekontrolu a paměť. Neurovývojové poruchy lze rozdělit do tří hlavních skupin:

  1. mentální postižení,
  2. poruchy psychického vývoje (mezi ně se řadí mj. poruchy řeči a jazyka, poruchy učení či poruchy autistického spektra),
  3. poruchy chování a emocí (mezi se řadí hyperkinetické poruchy, ADHD a tikové poruchy).

U většiny neurovývojových poruch jsou převážně postiženi chlapci, poruchy jsou celoživotní a jejich detailnější projevy se s vývojem člověka mění.

Viz také neur(o)-, porucha.