tiky

Tiky jsou mimovolné nechtěné pohyby nebo hlasové projevy. Jsou častější, než se obecně předpokládá. Přechodné tiky se objevují téměř u každého druhého člověka, ale tiky trvající déle než jeden rok (tzv. chronické tiky) se vyskytují asi jen u 1 % populace.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Tikové poruchy