emoce

Emoce je odborný výraz pro „cit“ či „citové pohnutí“. Rozlišujeme různé typy emocí – například hněv, vzrušení, strach, smutek, radost, nenávist či lásku.

Odvozené přídavné jméno je emoční.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz emoční, emočně apod.