mentální postižení

Mentální postižení je generalizovaná neurovývojová porucha, která se vyznačuje významně narušenými intelektuálními a adaptivními funkcemi. Je definována IQ nižším než 70 a navíc deficitem ve dvou nebo více adaptivních chováních, které ovlivňují každodenní běžný život, přičemž:

  • intelektuální funkce jsou podle DSM-5 definovány jako uvažování, řešení problémů, plánování, abstraktní myšlení, úsudek, akademické učení a učení se z instrukcí a zkušeností a praktické porozumění potvrzené klinickým hodnocením i standardizovanými testy,
  • adaptivní chování je definováno ve smyslu pojmových, sociálních a praktických dovedností zahrnujících úkoly, které lidé vykonávají v každodenním životě.

Viz také mentální, neurovývojové poruchy, tělesné postižení.