hrtan

Hrtan je součástí horních dýchacích cest. Podílí se jednak na dýchání, jednak na tvorbě hlasu, neboť se v něm nacházejí hlasivky. Na hrtan navazuje průdušnice.