ústní dutina

Ústní dutina (lat. cavitas oris) je součástí trávicího traktu. Zuby a jazyk pomáhají rozmělnit potravu, ta následně při polykání pokračuje do hltanu.

Obrázek: Ústní dutina – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také trávicí trakt.