laryngofarynx

Laryngofarynx, hypofarynx neboli hrtanová část hltanu (lat. pars laryngea pharyngis) je součástí horních dýchacích cest. Z anatomického hlediska se jedná o dolní část hltanu, nachází se za orofaryngem.

Odvozené přídavné jméno je laryngofaryngeální.

Terminologická poznámka: Výraz „laryngofarynx“ je mužského rodu a skloňuje se následovně:

1. pád laryngofarynx
2. pád laryngofaryngu
3. pád laryngofaryngu
4. pád laryngofarynx
5. pád laryngofaryngu
6. pád laryngofaryngu
7. pád laryngofaryngem

Viz také hrtan (lat. larynx), hltan (lat. pharynx), orofarynx.

Související příspěvky: