dolní dýchací cesty

Dolní dýchací cesty jsou součástí dýchacího systému. Dolní dýchací cesty zahrnují průdušnici, průdušky,průdušinky a plicní sklípky (resp. plíce jako celek).

Viz také dýchací cesty, horní dýchací cesty.