tračník

Tračník (lat. colon) je středovou a zároveň nejdelší součástí tlustého střeva. Navazuje na slepé střevo a ústí do konečníku.

Tračník se dále člení na:

Obrázek: Tlusté střevo (po obvodu) a tenké střevo (uvnitř) – schematický nákres. Vyznačeny jsou všechny tři části tlustého střeva: slepé střevo, tračník a konečník. Tračník se dále člení na vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník a esovitou kličku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tlusté střevo a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz tračník.

Související příspěvky: