slepé střevo

Slepé střevo (lat. caecum) je součástí tlustého střeva. Je to první část tlustého střeva, která bezprostředně navazuje na tenké střevo (přesněji na kyčelník) a pokračuje tračníkem. Ze slepého střeva vystupuje červovitý přívěsek (apendix).

Terminologická poznámka: V odborných textech se někdy používá počeštěný výraz cékum.

Obrázek: Tlusté střevo (po obvodu) a tenké střevo (uvnitř) – schematický nákres. Vyznačeny jsou všechny tři části tlustého střeva: slepé střevo, tračník a konečník. Tračník se dále člení na vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník a esovitou kličku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také střeva, červovitý přívěsek slepého střeva (apendix).

Související příspěvky: