Jak na odvykání kouření?

Národní linka pro odvykání poskytuje odborné poradenství všem lidem, kteří se potýkají se závislostí na kouření, alkoholu, patologickém hraní či nelegálních drogách. Je určena také osobám blízkým.

Pokračujte na původní zdroj

Jak na odvykání kouření?

Články na NZIP

Doporučené zdroje