Kouření

Zdroje věnované vlivu aktivního a pasivního kouření na lidské zdraví, závislosti na nikotinu a odvykání kouření. Není opomenuto ani téma, které se týká kouření v dětském věku nebo používání elektronických cigaret a vodních dýmek.

Pokračujte na původní zdroj

Kouření

Články na NZIP

Doporučené zdroje