Životní prostředí a zdraví


 • Jak postupovat při nadměrné hlukové zátěži

  Nejdůležitější úlohu při ochraně obyvatelstva před škodlivinami včetně hluku mají orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik), ale i jiné instituce se podílejí na tomto úkolu. Při obtěžování nadměrným hlukem mohou občané podat oficiální podnět. Projednání se urychlí oslovením kompetentní instituce.

 • Ochrana zdraví před hlukem

  Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Každý může přispět k ochraně svého zdraví před hlukem i k ochraně osob ve svém okolí změnami ve svých zvyklostech.

 • Zdravotní účinky hluku

  Hluk může nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví přímým fyzikálním působením na sluchový aparát, nepřímo na srdečně cévní systém. Může narušovat některé tělesné pochody a činnosti, např. spánek, řeč a osvojování čtení, a také působit na subjektivní pohodu člověka a obtěžovat.

 • Teplá voda – zdravotní rizika

  Teplá voda, ačkoliv je vyráběna z vody pitné, se za pitnou vodu nepovažuje, i když by měla být zdravotně nezávadná. Tomu odpovídají rozdílné požadavky (ukazatele, případně limity) pro kvalitu teplé a pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, i dříve používaný termín teplá užitková voda.

 • Zdravotní rizika spojená s pitnou vodou

  Pitná voda (PV) je něco, bez čeho si svůj život neumíme představit. Její konzumace je zdraví prospěšná, má význam pro správnou hydrataci organismu, a spolu s ní jsou doplňovány rozpuštěné minerální látky, vápník, hořčík, fluoridy, jod a další prvky, které se z vody v mnoha případech vstřebávají lépe než z potravy. Nicméně může představovat i jisté zdravotní riziko, jelikož může být zdrojem či cestou přenosu infekčního agens (rizika mikrobiologická a biologická), nebo může obsahovat různé chemické látky (rizika chemická a radiologická).

 • Zajímá vás kvalita vody, kterou pijete?

  Nevhodná kvalita pitné nebo teplé vody může ohrozit lidské zdraví akutním nebo chronickým způsobem. Na této stránce se lze dozvědět, jaká konkrétní rizika z těchto vod hrozí, jaké jsou hygienické požadavky na bezpečnost těchto vod, jaké jsou senzorické nároky kladené v současnosti na pitnou vodu, kde je možno získat informace o kvalitě vody a jaký je podíl odpovědnosti spotřebitele na dodávce nezávadné vody, ať už je mu voda dodávána z veřejného vodovodu nebo je odkázán na vlastní studnu.

Doporučené externí zdroje

 • Přenos plísňových onemocnění kůže a bradavic v plaveckých bazénech

  Koupání není pouze činnost zdraví prospěšná, ale představuje pro koupající se osoby určité riziko. Ve vodě bazénů a koupališť se mohou vyskytnout různé patogenní mikroorganismy (bakterie, viry, plísně, kvasinky, prvoci) a široké spektrum chemických látek, především vedlejších produktů dezinfekce. Zdrojem mikrobiální i chemické kontaminace je v prvé řadě člověk, proto je třeba vědět, jakým způsobem se v těchto zařízeních chovat, aby byla zdravotní rizika minimalizována.

  Přejít na externí zdroj
 • Kvalita vody ke koupání v koupacích oblastech

  Koupání ve volné přírodě je činnost zdraví prospěšná, nikoli však úplně bez rizika. V přírodních nádržích mohou být koupající se lidé ohroženi toxiny sinic, cerkáriovou dermatitidou nebo pro člověka patogenními mikroorganismy. Vždy je však nutné pamatovat na to, že největší nebezpečí při koupání nepředstavuje kvalita vody, ale nedisciplinovanost a přeceňování vlastních schopností, z čehož pramení vážné úrazy nebo utonutí. Přesto, že se kontrole koupacích vod a informování veřejnosti věnuje velká pozornost, je dobré umět nebezpečí, která mohou být s touto aktivitou spojena, rozpoznat a ochránit tak sebe i své blízké.

  Přejít na externí zdroj
 • Postup při sanaci zatopené studny

  Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) viditelně postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale k ovlivnění kvality vody může v některých případech dojít i v případech, že zhlaví studny je zcela netknuté a povodňová vlna ke studni zdaleka nedosahuje. Vše záleží na propustnosti podloží.

  Přejít na externí zdroj
 • Vlastní studna – výhoda i riziko

  Více než milion obyvatel ČR není zásobován pitnou vodou z veřejných vodovodů, ale z vlastní domovní studny. Další miliony využívají vlastní studny na chatách a chalupách během víkendů a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika.

  Přejít na externí zdroj